Message house

In een message house komen verschillende boodschappen samen onder één dak. In het bijzonder wanneer verschillende doelgroepen met verschillende boodschappen benaderd worden, of wanneer verschillende partijen vanuit hun eigen perspectief gaan communiceren geeft de message house het koepelverhaal.

Factor C - Messagehouse

Online een message house maken? Kijk op Communicatiekompas en ontdek de online tool hiervoor.

Tips

  • Een message house kan worden ingezet bij een onderwerp waar veel verschillende afzenders zijn, of waar veel doelgroepen bereikt moeten worden.

  • Een message house wordt ook wel gebruikt om verschillende argumenten voor een standpunt te verzamelen en bij ieder argument de onderbouwing te geven.

  • Bij heel verschillende dominante frames kan een message house helpen om een koepelverhaal te vinden waar de frames onder passen.

Wat levert dit op?

Met een message house zorg je ervoor dat er een gedragen koepelverhaal voorhanden is dat door verschillende betrokkenen kan worden uitgedragen. Partijen hebben hiermee in een oogopslag zicht op de onderliggende kernboodschappen van hun samenwerkingspartners, wat tot meer cohesie in de communicatie kan leiden.