Message box

De message box helpt je de boodschap te formuleren vanuit het probleem zoals je doelgroep dat ervaart en verwoordt. Zo kun je checken of de boodschap zoals jij die wilt formuleren; jouw oplossing en de voordelen ervan, wel aansluiten op de vraag zoals de ander die ervaart.

De methodiek van de message box komt uit de wetenschapscommunicatie en werd omgewerkt voor overheidscommunicatie door Carola de Vree. 

Factor C - Messagebox

Vijf stappen

  1. Verwoord wat de kwestie is voor de doelgroep. Misschien ben jij bezig met betere zorg voor ouderen, voor medewerkers van een verpleeghuis gaat het misschien om hoge werkdruk
  2. Wat maakt de kwestie voor de doelgroep belangrijk of urgent?
  3. Wat stel je hier zelf tegenover? Wat ben je van plan te gaan doen. 
  4. Wat leveren jouw acties op?
  5. De toets: Wordt de kwestie voor de ander opgelost door wat jij gaat doen? Of levert het in elk geval een bijdrage?

Tips

  • Probeer dicht bij de taal van de doelgroep te blijven
  • Zorg dat je bij stap 3. niet meer argumenten geeft dan nodig. Argumenten of oplossingen die niet aansluiten bij wat de doelgroep als probleem ervaart zullen niet aankomen - hooguit triggeren op nieuwe problemen.

Wat kun je met een message box?

  • Als het antwoord op de toetsvraag in stap 5 negatief is, zul je in gesprek moeten over de vraag of de maatregelen of oplossingen die je wilt bieden wel de juiste zijn. Uiteraard is dit een vraag die door de inhoudelijk betrokkenen moet worden beantwoord.
  • Het resultaat bestaat uit bouwstenen voor een boodschap voor een specifieke doelgroep, mogelijk ook op een specifiek moment. Houd er rekening mee dat voor verschillende doelgroepen er verschillende boodschappen kunnen zijn.
  • Met meerdere boodschappen kun je een message house bouwen.