Netwerkanalyse of sociogram

Hoe verhouden partijen zich tot elkaar? Zijn de banden stevig? Is de relatie goed? Juist als je jezelf niet in het midden wilt plaatsen en het belangrijk vindt dat partijen met elkaar communiceren, is het nuttig deze analyse te maken. Het geeft inzicht in de vraag wie er met elkaar in gesprek zouden moeten gaan.

Netwerkanalyse

Factor C - Netwerkanalyse sociogram

Tips

  • Begin met een actoreninventarisatie op geeltjes en plak die op een groot vel (om ze eventueel te verplaatsen).
  • Onderscheid hiërarchische en niet-hiërarchische lijnen of interne en externe partijen bijvoorbeeld door kleur of door de interne partijen als driehoekje te tekenen.
  • Soms moet je onderscheid maken tussen een organisatie als zodanig en mensen bij een organisatie. Dit kan zeker interessant zijn wanneer de partijen inhoudelijk clashen terwijl de communicatieprofessionals samen wel goed gaan.
  • Het risico van deze analyse is dat hij al snel heel complex wordt. Hoe concreter je vraag, hoe beter het werkt. De analyse hoeft niet 'af' te zijn.

Wat betekent deze analyse?

  • Deze analyse helpt je richten: met wie moet of wil je in gesprek? Of wie zouden er met elkaar in gesprek moeten?
  • Wanneer je zelf geen sterke of geen goede relatie met een partij hebt, kan het nuttig zijn andere partijen in te schakelen als afzender.
  • En soms ben jij degene die partijen bij elkaar kan brengen.