Kleuren ABC: Wie hebben er macht? Wie hebben er invloed?

Met deze analyse breng je in kaart wie de machtige spelers zijn en hoe zij in het traject staan. Je kunt kiezen of je scoort op hetzelfde standpunt of hetzelfde belang.

Kleuren ABC in vier stappen

Deze analyse online uitvoeren? Kijk op Communicatiekompas en ontdek de online tool hiervoor.

Factor C - Kleuren ABC

Tips

  • Schrijf de letters meteen in de kleur van de stip, dan zie je in een oogopslag hoe de verhoudingen liggen.
  • Soms is het nuttig onderscheid te maken tussen een organisatie en de persoon met wie je contact hebt.

Wat betekent de uitkomst?

Veel groene A’s?

Dat is mooi. Er zijn machtige partijen die mee zullen werken, veel ambassadeurs, er is weinig tegenstand te verwachten. Met voorlichting en het maken van werkafspraken met actoren in een projectmatige aanpak kun je veel bereiken.

Veel rode A’s?

Een uitdaging! Veel machtige partijen die het niet in hun belang vinden mee te werken aan het beleid. Dit heeft gevolgen voor het verdere proces en de strategiebepaling. Hier is onderhandelen en prudent procesmanagement meer op zijn plaats. Ook al zijn de belangen misschien tegengesteld, zijn er win-win-situaties denkbaar?

Veel oranje en zwarte actoren?

Het is nodig nader te onderzoeken hoe de actoren zich verhouden ten opzichte van het beleid en of ze wel of geen risico zullen vormen voor het vervolg. Oranje actoren zijn misschien wel positief te beïnvloeden, van de zwarte is dat moeilijk te voorspellen. Leer hun belangen kennen en kijk hoe je ze kunt betrekken in het verdere proces. Bedenk dat niets zo dynamisch is als een spel met allerlei verschillende partijen en een beleidsproces dat verschillende stappen, rondes en fases kent. Doe de krachtenveldanalyse dus meer dan eens in een proces.