Handreiking 'Dilemmagesprekken: als openbaarheid schuurt'

Kun je een onderzoeksverslag op de website zetten als je niet weet wat de reacties zijn? Wat doe je als beleidscollega's vrezen voor 'chocoladeletters in de krant'? Openbaarheid kan allerlei vragen oproepen. Hoe kom je tot een goede afweging, en voorkom je uitstel- of vluchtgedrag?

De aanpak 'Als openbaarheid schuurt' is bedoeld om medewerkers te helpen om zelf en met elkaar aannames, kennis en keuzes te delen. De aanpak bestaat uit 3 documenten:

  1. een handreiking met aanwijzingen voor medewerkers die een casus willen inbrengen en begeleiden
  2. een werkblad voor deelnemers
  3. een toelichting voor de gespreksleider

De aanpak is ontwikkeld in het kader van het Actieplan Open Overheid (OGP).

Meer informatie

Hulp nodig? Neem contact op met Guido Rijnja,  g.rijnja@minaz.nl, adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst (ministerie van Algemene Zaken).