Beeld: ©Hollandse Hoogte

Moet dat nou zo?! Communicatie in tijden van onbehagen

De communicatie van de Rijksoverheid is erop gericht mensen in te sluiten, en niet uit te sluiten, en om het vertrouwen in de overheid en in de veerkracht van de samenleving te bevorderen. Polarisatie en maatschappelijk onbehagen zetten de samenleving onder druk. Ook het vertrouwen in de democratie en in de rechtsstaat kan in het geding raken. Goede communicatie is dus cruciaal.

In deze bundel - die werd samengesteld naar aanleiding van de communicatiedag Moet dat nou zo?! op 15 november 2018 - vind je interviews, achtergrondverhalen en praktische tools:

  • Richt je op het midden: polarisatiemodel van Bart Brandsma
  • Nederland volgens Evelien Tonkens: wat maakt ons werk zo complex?
  • Collega’s van de rijksoverheid over hun rol: “Kijk voorbij de weerstand”
  • Zeven praktische benaderingen, van dilemmalogica tot deep democracy