De ‘dialoog’ staat voor een manier van in gesprek gaan met elkaar. Een dialoog kan een manier zijn om met de samenleving in gesprek te gaan om zo input op te halen voor het vormen van nieuw beleid. Daarbij rekening houdend met de kennis en de gevoelens in de samenleving.

Dialoog bij de Rijksoverheid: vroegtijdig betrekken van mensen

De Rijksoverheid organiseert steeds vaker een ‘dialoog’. Denk aan de Energiedialoog, de Pensioendialoog, Onderwijs 2032, een dialoog over megastallen en de innovatiedialoog van de Nederlandse rechtspraak. Deze trajecten hebben als gemeenschappelijk kenmerk het vroegtijdig betrekken van burgers en organisaties.

Dialoog als gespreksvorm

Met een dialoog wil je - samen met betrokkenen - tot nieuwe inzichten komen. Daarmee verschilt een dialoog van een debat - dat gaat over het overtuigen van de ander. Het voeren van een dialoog vraagt specifieke vaardigheden, vooral luisteren, inleven en het opschorten van oordeel.

De leidraad Dialoog: een inschatting van kansen en risico's van een dialoog

“Doe mij een dialoog”. Communicatieprofessionals krijgen steeds vaker zo’n verzoek. Waar bestuurders 10 jaar geleden om een website vroegen, vragen ze nu om een dialoogtraject. Het voelt als het toverwoord in de horizontale netwerksamenleving waarin ‘participatie’ het antwoord lijkt te zijn op alle opgaven. Een dialoog biedt zeker kansen. Maar er zijn ook risico’s. Er is een leidraad Dialoog ontwikkeld die je helpt die kansen en risico’s te verkennen zodat je een gedegen afweging kunt maken of de dialoog passend is voor jouw opgave.

De rol van communicatie

In dialogen draait het om communicatie. Communicatieprofessionals kunnen helpen een dialoog te organiseren. Daarnaast kunnen zij als gespreksleider helpen de dialoog vlot te trekken. Bovendien kunnen zij hun collega’s, die de dialoog aangaan, coachen op de specifieke vaardigheden.