Dialoog leidraad

De Dialoog leidraad helpt een inschatting te maken van de kansen en risico’s rond het starten van een dialoog.

De Dialoog leidraad bestaat uit 5 vragen. Elk van de vragen is een belangrijk aspect bij de afweging of een dialoog past. Samen met beleidscollega’s of leden van het projectteam verken je de 5 vragen, in willekeurige volgorde. De 5 hoofdvragen worden verduidelijkt en concreet gemaakt met een aantal deelvragen. Achter elke hoofdvraag staan links naar andere modellen of methodieken die je kunnen helpen antwoorden te verkrijgen.

Hoe lees je de uitkomst?

Met de uitkomst van de vragen breng je kansen en risico’s rond het starten van een dialoog in kaart:  hoe meer je antwoord richting de buitenring is, hoe meer ruimte voor een dialoog en dus hoe meer kans op een dialoog die werkt. Het legt bloot wat je niet weet en maakt witte vlekken zichtbaar.