Communicatieonderzoek: waarom en hoe

Voor effectieve communicatie en beleid hebben ministeries kennis van hun omgeving nodig. Met communicatieonderzoek kun je deze informatie ontsluiten. In de Leidraad communicatieonderzoek lees je hoe je dat aanpakt.

Leidraad communicatieonderzoek: 9 stappen

De Leidraad communicatieonderzoek noemt 9 stappen om te doorlopen voor goed communicatieonderzoek. In de Leidraad staan per stap handvatten, valkuilen en succesfactoren.

 • Probleemverkenning: waarom een onderzoek?
 • Doelstelling, onderzoeksvragen en doelgroep: wat en wie gaan we onderzoeken?
 • Onderzoeksopzet: hoe gaan we onderzoeken?
 • Briefing: hoe selecteren we een onderzoeksbureau?
 • Aansturing: hoe bewaken we de kwaliteit?
 • Rapportage: hoe zorgen we voor een goede weergave van de resultaten?
 • Duiding: welke conclusies mogen we trekken?
 • Advisering: hoe vertalen we het onderzoek naar de praktijk?
 • Toepassing: hoe zorgen we ervoor dat het advies wordt gebruikt?

Waarom communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek kan meerdere doelen dienen:

 • Communicatieonderzoek kan inzicht geven in de publieke agenda en het draagvlak voor maatregelen en werkt daarmee als een soort maatschappelijke antenne.
 • Communicatieonderzoek levert onmisbare informatie voor een goede probleemanalyse en mogelijke maatregelen.
 • Communicatieonderzoek kan toetsen en evalueren, het meet de effecten van beleid en communicatie of de tevredenheid erover.
 • Communicatieonderzoek geeft houvast bij advies over beleid en communicatie. Je kunt vooraf boodschappen testen, analyseren hoe informatie ‘landt’ in de pers (media-analyse) en bekendheid met en associaties bij een onderwerp inventariseren.
 • Communicatieonderzoek (in de vorm van gebruikersonderzoek) geeft inzicht in de behoefte van de bezoekers/gebruikers van online communicatiemiddelen zoals websites of apps.

Advies en raamovereenkomst

Het cluster communicatieonderzoek van DPC adviseert over het inzetten van communicatieonderzoek en kan desgewenst de offerte-uitvraag en uitvoering van het onderzoek geheel of gedeeltelijk begeleiden. Voor verschillende soorten communicatieonderzoek zijn raamovereenkomsten (link gaat naar het besloten intranet Rijksportaal) afgesloten. Voor meer informatie kan je ook contact opnemen via communicatieonderzoek@minaz.nl.

Eigen onderzoek cluster communicatieonderzoek

Het cluster communicatieonderzoek zet ook zelf onderzoeken uit. Recente onderzoeken zijn: