Beleidscyclus van Winsemius

De fase waarin beleidsvorming zich bevindt, kan worden geduid aan de hand van onderstaand schema. Hierin is af te leiden op welke momenten het politiek gewicht het grootst is, en hoe de mate van onenigheid zich ontwikkelt. Gedurende beginfases neemt het politieke belang toe, om daarna weer af te nemen na het bepalen van de oplossing en in de beheer- of uitvoeringsfase.

Tips

  • Stem de communicatie af op de politieke aandacht die voor het onderwerp bestaat.
  • Leg de beleidscyclus naast de ringen van invloed: wie is er op welk moment aan zet? Hoe anticipeer je op latere rollen van actoren en stakeholders?

Wat biedt de beleidscyclus?

Het schema biedt aanknopingspunten voor de invulling van zowel de communicatiestrategie als de mediastrategie.

Factor C

Factor C helpt bij het strategisch aan de slag gaan met communicatie in alle fases. Op ieder moment stel je de vraag: wat willen we bereiken, met wie en hoe? Om dan de afweging te maken welke rol communicatie heeft, en welke middelen worden ingezet. En natuurlijk welke woorden of beelden dan geschikt zijn. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt.