Fases in beleid en communicatie

Om te bepalen hoeveel media-aandacht er verwacht kan worden, maar ook om te weten hoeveel ruimte voor invloed van andere partijen er is, is het goed om te weten in welke fase een project of traject zich bevindt. Er zijn natuurlijk talloze manieren om over de fasering na te denken. Twee klassieke modellen geven verschillende perspectieven goed weer.