De 6 belangrijkste afspraken over Rijksoverheidscampagnes

Een campagne kan een mooi middel zijn om je boodschap onder de aandacht te brengen of gedrag te beïnvloeden. Maar om overdaad te voorkomen en de kosten binnen de perken te houden, kijken we goed naar nut, noodzaak en effect van een (voorgenomen) campagne. Hiervoor heeft de Voorlichtingsraad (VoRa) onderstaande regels opgesteld.

1. Geen campagne toezeggen in Kamerbrief of Kamerdebat

In Kamerbrieven en -debatten wordt alleen publiekscommunicatie toegezegd, géén campagnes. Wanneer toch een campagne is toegezegd, is de afspraak dat dit als publiekscommunicatie wordt geïnterpreteerd en niet uitsluitend als (rtv-)campagne.

2. Campagnetoets

Voor elke potentiële campagne met naar verwachting een mediabudget van €150.000 (inclusief btw) of meer per jaar, doet de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) een campagnetoets, om te bepalen of een campagne een passend communicatie-instrument is. Voor campagnes onder dit bedrag is de campagnetoets vrijwillig.

Resultaat van de toets is een toetsrapport waaruit blijkt of een campagne als vorm van publiekscommunicatie een goed communicatie-instrument is voor het voorliggende probleem.

3. Campagne aanmelden bij DPC

Alle campagnes met een mediabudget van €150.000 (inclusief btw) of meer moeten worden aangemeld bij DPC, om onder andere de volgende redenen: 

  • verplicht onderzoek/verantwoording aan de Tweede Kamer
  • het gebruik van de raamovereenkomst campagnedienstverlening.

4. Campagnekeuken als richtsnoer

De uitgangspunten uit de Campagnekeuken zijn de basis voor het ontwikkelen van iedere overheidscampagne.

5. Max 20 tv-campagnes per jaar

De Rijksoverheid voert maximaal 20 televisiecampagnes per jaar. Daarom wordt elke tv-campagne beoordeeld door de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC).

6. Effectiviteit en verantwoording

Bij alle campagnes met een mediabudget vanaf € 150.000 per jaar doet DPC een effectonderzoek. Daarbij worden de volgende zaken onderzocht: het bereik, de waardering en of de boodschap overkomt, kortom: het effect van de campagne. De CRC evalueert en toetst elke campagne. De minister-president legt achteraf in de Jaarevaluatie over het totaal van deze overheidscampagnes verantwoording af aan de Tweede Kamer. De campagnes met een mediabudget tot € 150.000 per jaar hoeven niet te worden onderzocht, maar worden wel vermeld in de Jaarevaluatie. Ministeries blijven zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor hun campagnes. Zij melden hun campagnes vooraf ook zelf in begrotingen of beleidsbrieven aan de Tweede Kamer aan.

Meer weten?

Wil je weten welke stappen je moet doorlopen voor een campagne voor de Rijksoverheid, van aanmelding tot evaluatie? Bekijk dan het stappenplan campagnes maken.

Voor vragen over campagnes of over de afspraken: mail naar het DPC campagnemanagement via campagnemanagement@minaz.nl.