Leidraad Accountability

Accountability is het afleggen van verantwoording in termen van meetbare resultaten. Deze ‘A-leidraad’ biedt hulp bij het voeren van het gesprek over de toegevoegde waarde van communicatie. Het gaat over de vragen: waarop is communicatie aanspreekbaar? Hoe maak je de toegevoegde waarde van communicatie zichtbaar? Hoe leg je verantwoording af en neem je verantwoordelijkheid over werkwijze, keuzes, voortgang en resultaten?’

Tijdens het gesprek worden onderwerpen behandeld als: het aanspreken en uitspreken van verwachtingen over de inzet van communicatie vóór, tijdens en na een project. In dit gesprek gaat het ook over het professioneel omgaan met vragen en dilemma’s in een politiek bestuurlijke context. Accountability is hier vertaald als het procesmatig in kaart brengen van de toegevoegde waarde van communicatie, de zogenaamde decisional accountability. ‘Performative accountability’ kijkt vooral naar de meetbare resultaten.