Leidraad Accountability

Accountability is het afleggen van verantwoording in termen van meetbare resultaten. Deze ‘A-leidraad’ biedt hulp bij het voeren van het gesprek over de toegevoegde waarde van communicatie. 

Download de PDF of bekijk de inhoud op deze webpagina.