Accountability

Accountability gaat over verantwoording afleggen. Als communicatieprofessional neem je de verantwoordelijkheid voor de communicatie in een project. En je legt achteraf verantwoording af: wat heb je gedaan, waarom heb je dat gedaan en was het succesvol? Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Verantwoordelijkheid nemen voor communicatie tijdens het proces kan door te meten en door tijdens het proces communicatieve keuzes te verantwoorden en te onderbouwen, en door de opdrachtgever hierin mee te nemen. Het artikel Accountabel zijn, hoe doe je dat? laat zien hoe je flexibel én doelgericht kunt werken.

Bij accountability spreken we van performative accountability, wat wil zeggen verantwoording afleggen over het resultaat, en over decisional accountability, dat gaat over de verantwoordelijkheid nemen voor het proces.

Accountability-leidraad

De werkgroep Accountability van de Rijksoverheid ontwikkelde een hulpmiddel om de inzet van communicatie beter zichtbaar te krijgen. Hoe kunnen we vóóraf verantwoordelijkheid nemen en achteraf verantwoording afleggen over onze werkwijze, de keuzes en afwegingen en resultaten?

De Accountability-leidraad biedt hulp bij het voeren van het gesprek over de toegevoegde waarde van communicatie. Het gaat over de vragen: waarop is communicatie aanspreekbaar? Hoe maak je de toegevoegde waarde van communicatie zichtbaar? Hoe leg je verantwoording af en neem je verantwoordelijkheid over werkwijze, keuzes, voortgang en resultaten?’

Afwegingskader voor de inzet van communicatie

Welke afwegingen maakt de directie Communicatie bij het bepalen van zijn inzet en betrokkenheid bij communicatievraagstukken? Het afwegingskader voor de inzet van communicatie helpt bij het bepalen van prioriteiten en maakt inzichtelijk welke afwegingen de directie Communicatie maakt voor zijn inzet en betrokkenheid bij communicatievraagstukken. Het kan gebruikt worden bij nieuwe communicatievragen aan de directie Communicatie. Zo ben je als directie helder in het wel of niet aannemen van (nieuwe) werkzaamheden en help je anderen op weg met hun communicatievraag. Je legt dus als directie Communicatie verantwoording af over waar je wel, en waar je niet van bent.

Intakeformulier voor communicatie

Het intakeformulier voor communicatie helpt je op weg om de communicatievraag boven tafel te krijgen. Om goed zicht te krijgen op de wensen en rolverdeling zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Je kunt het formulier flexibel gebruiken als geheugensteuntje. Doel is om wederzijdse ambities duidelijk te verwoorden en afspraken te maken over inzet, resultaat en verwachtingen.

Omgevingskennis in beleid en communicatie

Omgevingskennis onderbouwt in de beleids- en communicatiecyclus (structureel en ad hoc) de strategie. Ook scherpt omgevingskennis de strategie aan, stuurt die bij en/of evalueert ze. Omgevingskennis draagt dus in belangrijke mate bij aan de effectiviteit van de gemaakte keuzes.