Intakeformulier voor communicatie

Een vraag naar communicatie? Dit formulier helpt je op weg om de communicatievraag boven tafel te krijgen. Om goed zicht te krijgen op de wensen en rolverdeling zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Je kunt het formulier flexibel gebruiken, als geheugensteuntje. Doel is om wederzijdse ambities duidelijk te verwoorden en afspraken te maken over inzet, resultaten en verwachtingen.