Afwegingskader voor de inzet van communicatie

Directies Communicatie doen hun werk in een omgeving waar vaak veel vraag is naar hun diensten en producten. Dit afwegingskader helpt bij het bepalen van prioriteiten en maakt inzichtelijk welke afwegingen de directie Communicatie maakt voor zijn inzet en betrokkenheid bij communicatievraagstukken.