Accountabel zijn, hoe doe je dat?

Communicatie speelt een steeds belangrijkere rol in het slagen van projecten. Maar de mate waarin communicatie bijdraagt aan het succes, is lastig te meten. Er wordt gestuurd op geld, planning en kwaliteit. Hoe maak je de toegevoegde waarde van communicatie zichtbaar? Hoe maak je communicatie-inspanningen accountabel? Hoe leg je verantwoording af en neem je verantwoordelijkheid over werkwijze, keuzes, voortgang en resultaten?

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie over decisional accountability op 11 juni 2013. Auteur is Monique Neyzen, senior communicatieadviseur bij de Communicatiepool (Neyzen Communicatie Advies & Management). Het artikel laat zien hoe je flexibel én doelgericht kunt werken en daarmee decisional accountability in de praktijk kunt brengen.