Telecommunicatiewet (Cookiewet)

Volgens de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet moet de website haar bezoekers informeren en toestemming krijgen voor het gebruik van cookies. Dit geldt ook voor andere methodes van informatie wegschrijven.

Formele basis en verplichting Cookiewet

De Cookiebepaling in de Telecommunicatiewet zal, naar verwachting, in 2018 een update ondergaan, zodat deze aansluit op de Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG).

Praktische uitvoering Cookiewet

In de praktijk betekent dit dat je vooraf geen toestemming meer hoeft te vragen wanneer je cookies wilt gebruiken voor het bijhouden van klikgedrag voor webstatistieken of webonderzoek. De belangrijkste winst is dat in de statistieken weer alle bezoekers mogen worden geregistreerd. Oók die bezoekers die binnenkomen, één pagina bekijken en daarna direct weer wegklikken (en in de oude situatie geen toestemming zouden hebben gegeven).

Kunnen we nu - zonder om te kijken – alle cookiebalken weghalen? Het is belangrijk om te checken of de cookies die je op jouw website gebruikt wel of niet privacygevoelig zijn. In sommige gevallen kunnen bijvoorbeeld social-media deel-knoppen of Google Maps kaarten nog steeds cookies plaatsen die ook worden gebruikt voor het profileren van bezoekers – en waar dus nog steeds eerst toestemming voor moet worden gevraagd. Via de website cookiechecker.nl krijg je een volledig beeld welke cookies op jouw website worden gebruikt. Mijn advies is om de resultaten daarvan met je website-bouwer en eventueel juridisch adviseur te bespreken.

PIWIK Analytics

Wanneer je PIWIK Analytics gebruikt voor het bijhouden van webstatistieken, dan kun je er zeker van zijn dat je straks geen cookie-toestemmingsbalk meer nodig hebt. Immers worden de PIWIK data opgeslagen onder eigen beheer en worden ze niet hergebruikt voor andere (commerciële) doelen. Voor Google Analytics, een van de meest gebruikte pakketten, is de uitwerking van de cookiewet nog onduidelijk, daarvoor moeten we nog wachten op een formele uitspraak door de Autoriteit Consument en Markt.

De informatiepagina over cookies (bijvoorbeeld rijksoverheid.nl/cookies) zullen we ook in de toekomst op onze websites handhaven om naar bezoekers transparant te zijn over de metingen die we doen, welke gegevens we bijhouden en wat we daarmee doen.

Je kunt altijd contact met me opnemen als je vragen hebt over de gewijzigde cookiewet en wat die betekent voor jouw website, app of met meten van online media.