Security Assertion Markup Language (SAML)

De Security Assertion Markup Language (SAML) is een standaard om authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen uit te wisselen.

Netwerk om te communiceren

De SAML is een XML-gebaseerd raamwerk om gebruikers authenticatie, rechten en attribuutinformatie te communiceren. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals internet applicaties of diensten.

Formele basis en verplichting SAML

Ja, dit is verplicht. SAML staat op de lijst verplichte standaarden (de ‘Pas toe of leg uit’-lijst) van het Forum Standaardisatie.

Praktische uitvoering SAML

Ontwikkelaars dienen dit in te richten ten behoeve van federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruiker na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen.

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.