Rijkshuisstijl Online

Burgers verwachten een grote betrouwbaarheid bij informatie van de Rijksoverheid. Sinds 2010 voeren ruim 100 rijksoverheidsorganisaties 1 rijkshuisstijl. Het rijkslogo en de rijkshuisstijl zijn ingevoerd om de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Rijksoverheid te vergroten.

Hoe voldoe ik?

De Rijkshuisstijl basiselementen bestaan uit het Rijkslogo, (linken naar: ) een Rijkshuisstijl kleurenpalet,  het Rijksoverheid webfont en de Rijkshuisstijl beeldtaal. Deze basiselementen zijn na aanvraag en goedkeuring van een account te downloaden van de Rijkshuisstijl website.
De basiselementen online zijn verplicht, voor toepassing in online componenten zijn visuele voorbeelden ter inspiratie beschikbaar (niet verplicht).
In het Rijkslogo wordt het afzenderschap bepaald en er zijn ook richtlijnen voor interne en externe samenwerkingsverbanden en projecten binnen de Rijksoverheid.

Is dit verplicht?

Alle onderdelen van de Rijksoverheid passen de rijkshuisstijl toe.

  • VoRa-besluit
  • ICBR-besluit

voor online publicaties gelden de online richtlijnen.