Internet Protocol versie 6 (IPv6)

Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de voorganger IPv4.

Formele basis en verplichting IPv6

Ja, dit is verplicht. IPv6 staat op de lijst verplichte standaarden (de ‘Pas toe of leg uit’-lijst) van het Forum Standaardisatie.

Praktische uitvoering IPv6

De websitehoster moet zorgen voor het onderbrengen van de website en haar onderdelen op servers die IPv6 ondersteunen. Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen verklaart het College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.