Domeinnaamconventie Rijksoverheid.nl

Aanvullend op het Domeinnaambeleid hanteert Rijksoverheid.nl deze Domeinnaamconventie.

Domeinnaamconventie

Verkorte url's Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid gebruikt in haar communicatie primair Rijksoverheid.nl. Andere internetadressen worden hiervan afgeleid. De afgeleide adressen noemen we verkorte adressen. Deze verkorte adressen gebruiken we voor:

  • departementen
  • onderwerpen/beleidsdossiers
  • bewindslieden

Websites van de Rijksoverheid die niet binnen het domein van Rijksoverheid.nl vallen, kunnen geen gebruik maken van het internetadres 'Rijksoverheid.nl'. Denk aan  websites van uitvoeringsorganisaties of themasites. Naar een zelfstandige themasite als grieppandemie.nl kan dus niet worden verwezen of geredirect via Rijksoverheid.nl/grieppandemie.

Alleen DPC gebruikt subdomeinnamen van Rijksoverheid.nl voor generieke dienstverlening of wanneer hier een technische noodzaak voor is. Bijvoorbeeld bij de subdomeinnaam abonneren.rijksoverheid.nl.

1. Verkorte url's ministeries op Rijksoverheid.nl

Voor departementen worden verkorte internetadressen gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • rijksoverheid.nl/minienm
  • rijksoverheid.n/infrastructuurenmilieu
  • rijksoverheid.nl/ministerievaninfrastructuurenmilieu

Ministeries leggen de volledige ministerienaam én de afgekorte ministerienaam als domeinnaam vast.

2. Verkorte url's onderwerpen en thema’s op Rijksoverheid.nl

Voor onderwerpen en thema’s worden verkorte url’s gebruikt. Bijvoorbeeld rijksoverheid.nl/kilometerprijs.

3. Verkorte url's bewindslieden op Rijksoverheid.nl

Voor bewindslieden worden verkorte url's gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • rijksoverheid.nl/ministervanderhoeven
  • rijksoverheid.nl/staatssecretarisheemskerk

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.