Domain Name System Security Extensions (DNSsec)

Domain Name System Security Extensions (DNSsec) is een standaard voor het veiliger maken van het Domain Name System (DNS). Het verhelpt een aantal kwetsbaarheden in het DNS-protocol. Hierdoor wordt de 'bewegwijzering' van het internet veiliger en vertrouwder.

DNSsec voorziet DNS-informatie van een digitale handtekening, zodat de cliënt kan controleren of de inhoud authentiek is. Dit voorkomt DNS-spoofing.

Hoe voldoe je aan deze eis?

De beheerder van het DNS waarin je domeinnaam staat, voert de instellingen uit. In veel gevallen is Dienst Publiek en Communicatie (DPC) deze beheerder. Wanneer dit niet het geval is, kan DPC er vaak achter komen wie dat is. Ken je de naam van jouw beheerder niet, neem dan contact op met domeinnaam@minaz.nl.

DPC regelt dit voor domeinen van websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO).

Is dit verplicht?

Ja, dit is verplicht. Alle websites en webdomeinen moeten met DNSsec beveiligd zijn. DNSsec staat op de lijst verplichte standaarden (de ‘Pas toe of leg uit’-lijst) van het Forum Standaardisatie.

Meer informatie

Meer informatie over DNSsec vind je bij Forum Standaardisatie.

De maandelijkse testresultaten van Internet.nl (inclusief DNSsec) voor alle websites van de Rijksoverheid vind je in het Websiteregister Rijksoverheid.

Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van deze informatieveiligheid-standaard bij overheidsorganisaties.