Digitoegankelijk (EN301549 en WCAG2.1)

Websites moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Daarnaast moeten websites voor alle apparaten toegankelijk zijn waarop ze bekeken kunnen worden.

WCAG 2.1 is de internationale standaard voor toegankelijkheid. WCAG 2.1 niveau A en AA is onderdeel van de Europese richtlijn EN 301 549. Omdat EN 301 549 vooral wordt gebruikt door inkopers en WCAG vooral door techneuten worden beide genoemd als standaard om onduidelijkheden weg te nemen.

Hoe voldoe je aan deze standaard?

 • ​​​​​​Laat een website minimaal elke 36 maanden testen op WCAG 2.1 niveau A en AA.
 • Laat redactionele of functioneel technische afwijkingen herstellen.
 • Stel met behulp van de invulassistent toegankelijkheidsverklaring een toegankelijkheidsverklaring op en link ernaar vanaf www.domein.nl/toegankelijkheid.

Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kunnen niet in hun eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is de hele organisatie nodig. Van hoger management, juristen, inkopers en vormgevers tot HR-adviseurs, trainers, redacteuren en testers. Zie hiervoor Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: Wie doet wat?

Formele basis en verplichting Digitoegankelijk

 • Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) is sinds oktober 2016 opgenomen in de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie.
 • Sinds juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht, dat het toegankelijk maken van websites en mobiele applicaties door toepassing van standaard EN 301 549 en het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring verplicht stelt. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in:
  • Websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018, moeten uiterlijk met ingang van 23 september 2019 voldoen.
  • Websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, moeten uiterlijk met ingang van 23 september 2020 voldoen.
  • Mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.
 • Sinds 1 juli 2023 is dit 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' opgenomen in de Wet digitale overheid (Wdo). Met de inwerkingtreding van de Wdo verandert er niets aan de wettelijke verplichting: het woord 'Tijdelijk' is vervallen en het 'Besluit digitale toegankelijkheid overheid' blijft van kracht.

Meer informatie Digitoegankelijk

WCAG 2.1 niveau A en AA bevat succescriteria die alleen maar te behalen zijn door responsive web design toe te passen. De eerder aanbevolen richtlijn Responsive Web Design (RWD) maakt daarmee nu onderdeel uit van deze verplichte richtlijn en is op zichzelf als richtlijn vervallen.