Web Performance Optimization (WPO)

Web Performance Optimization (WPO) is het vakgebied over de optimalisering van de laadsnelheid van websites. Dit wordt gedaan door het proces van aanvraag en download van bestanden te beïnvloeden. Dit is ook wel bekend als de HTTP request life cycle.

HTTP request life cycle inkorten

De tientallen optimalisaties van WPO hebben als doel de HTTP request life cycles:

  • in te korten;
  • in aantal te verminderen en/of;
  • in een efficiënte volgorde te plaatsen.

Deze doelen kan je op meerdere manieren bereiken, bijvoorbeeld door bestanden samen te voegen of kleiner te maken.

In alle gevallen zorgen de optimalisaties van de bronbestanden van de website voor een afname in laadtijd. Ongeveer 80% van de totale laadtijd van een webpagina zit in de frontend (voorkant) van een website. Uiteraard is ook optimaliseren op de snelheid waarmee bestanden van de server naar de browser worden overgedragen belangrijk. Deze manier van optimaliseren heet delivery. Hierbij worden geen aanpassingen aan de bronbestanden gemaakt, maar vaak aan de configuratie van servers, netwerk en backend-systemen. 

Voordelen van WPO voor bezoeker

Toepassing van WPO levert grote voordelen op voor de bezoeker. Een website die sneller laadt en aanvoelt, zorgt voor een betere webervaring. Hierdoor zal de gebruiker de website als prettig ervaren en is minder snel geneigd om de website te verlaten. Hij zal juist meer pagina’s willen bezoeken. Meer bezoekers en bezoeken per sessie vergroten de kans dat er conversies worden gemaakt of dat content wordt gelezen, begrepen en gebruikt. Ook verkleint het dataverkeer door WPO.

Praktische uitvoering WPO

In het proces van idee, analyse, ontwerp, bouw, testen en deployen van nieuwe functionaliteit is in alle fasen van het proces aandacht voor de best practices op het gebied van WPO. Ook wordt de trend van geselecteerde pagina's gemeten via een aantal kritieke prestatie indicatoren (KPI's).

De front-end en back-end discipline hanteren alle best Practices in de HTML, CSS en Javascript code en back-end code van alle applicaties.

Architectuur hanteert alle best practices voor de 'achterkant' systemen, waar nodig en verstandig, in samenwerking met de hosting-partij.

Er zijn veel best practices die elkaar aanvullen. Per best practice kijkt het bouwteam of deze toepasbaar is.