Universele bouwkwaliteit

Een hoge bouwkwaliteit van systemen, websites en applicaties is van belang voor een aantal succesfactoren.

Voordelen universele bouwkwaliteit

 Universele bouwkwaliteit zorgt onder andere voor de volgende succesfactoren:

  • bouwkwaliteit;
  • duurzaamheid;
  • beheerbaarheid;
  • veiligheid.

Met code van hoge kwaliteit zijn applicaties sneller, beter, veiliger en duurzaam door te ontwikkelen en te beheren. Ook zorgt hoge code-kwaliteit voor betere vindbaarheid, snellere websites en toegankelijker websites.

Praktische uitvoering

De bouwkwaliteit is te behalen door goede afspraken te maken over de daadwerkelijke kwaliteit van de software-code aan de voorkant en achterkant van systemen en websites.

Naast de richtlijn als opgenomen in de lijst van het Forum Standaardisatie is een hoge kwaliteit van alle opgeleverde code in alle applicaties uitgangspunt.

HTML en CSS-code moet valideren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld omdat dit gunstiger/prettiger/gewenster is voor onze primaire doelgroepen. Javascript(JS)-code moet worden gecontroleerd met een 'javascript-linter', zodat de kwaliteit aanwijsbaar en gecontroleerd is.

Dit leidt tot de volgende besluiten:

  • De succesfactor 'bouwkwaliteit' wordt opgenomen als (dagelijks) integraal onderdeel van het gehele scrum-proces.
  • Alle HTML code is van hoge kwaliteit en valideert via de beschikbare W3C-tooling.
  • Alle CSS code is van hoge kwaliteit en valideert via de beschikbare W3C-tooling.
  • Alle Java code is van hoge kwaliteit en wordt gecheckt daarop met een 'JS-linter'.
  • Toetsing achteraf is mogelijk en vooral bedoeld als hulpmiddel voor verbeterprocessen in de dagelijkse processen.
  • Java code wordt geschreven en gecontroleerd conform diverse afspraken.