Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet verhoogt de vindbaarheid van de content.

Hoe voldoe je aan OWMS?

Als een website gebruikmaakt van metadatering, gebruik je OWMS. Het toevoegen van data over de content gebeurt meestal in het CMS. Metadata wordt daar waar mogelijk automatisch toegevoegd, maar het is veelal een taak die bij redacties wordt ondergebracht.

Websites van de Rijksoverheid gebruiken vaak het contentmodel van het Platform Rijksoverheid Online om volgens OWMS te metadateren. Dit contentmodel wordt beheerd door Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Formele basis en verplichting OWMS

Sinds november 2011 maakt OWMS deel uit van de verplichte lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

De experts van Logius concluderen dat OWMS voldoet aan de criteria ‘Open standaardisatieproces’. Maar de standaard wordt niet meer actief beheerd of verder doorontwikkeld. Ook de beheerorganisatie zelf (KOOP) is van mening dat de standaard end of life is en zal geen investeringen meer doen in het beheer of doorontwikkeling van de standaard. Het beheer beperkt zich thans tot het in de lucht houden van de website met de specificatiedocumenten en publiceren van eventuele wijzigingen in waardenlijsten.