Rijkshuisstijl

Alle overheidsorganisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, dragen het rijkslogo en de bijbehorende rijkshuisstijl, bestaande uit een aantal basiselementen. Dat is - natuurlijk - één logo, maar het bestaat uit nog een aantal andere basiselementen, waaronder kleur, beeld, lettertype en vlakverdeling. De huisstijl draagt bij aan een herkenbare en toegankelijke overheid.

Het gaat om ministeries, inspecties, (uitvoerings)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders. Dit zijjn de overheidsorganisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen.

Logo

Het logo van de Rijksoverheid (zie onder basiselementen) is een moderne maar sobere stilering van het rijkswapen, gecombineerd met een woordmerk. Dit onderstreept de neutraliteit en continuiteit van de Rijksoverheid. Het geheel staat voor een Rijksoverheid die de uitstraling heeft van autoriteit, zonder autoritair te zijn. Het symboliseert een Rijksoverheid die herkenbaar is en de inhoud centraal stelt. En een Rijksoverheid die niet overheerst, maar de balans verstaat tussen ordenen, richting geven en ruimte maken. Het rijkswapen maakt direct duidelijk dat de Rijksoverheid de afzender is. Uit onderzoek blijkt dat deze uitstraling als zeer passend wordt ervaren.

Afzenderstructuur

De Rijksoverheid bestaat uit veel verschillende organisaties. Daarom is een heldere afzenderstructuur nodig die zowel de Rijksoverheid als geheel, als de onderdelen begrijpelijk communiceert. De afzenderstructuur volgt de lijn van ministeriële verantwoordelijkheid en onderscheidt 3 niveaus: moeder, dochter en kleindochter. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen met andere partijen mogelijk. Het soort samenwerking bepaalt welk logo je gebruikt.

Kleur

De basiskleur van de rijkshuisstijl is blauw. Naast 5 tinten blauw van het logo heeft de rijkshuisstijl een palet van 17 communicatiekleuren, geïnspireerd op het kleurrijke Nederlandse landschap en de Nederlandse schilderkunst. De kleuren maken het mogelijk om de verscheidenheid van de Rijksoverheid te laten zien.

Lettertype

De rijkshuisstijlletter is speciaal voor de Rijksoverheid ontworpen. Er zijn 2 varianten: de Rijksoverheid Serif (schreefletter) en de Rijksoverheid Sans (schreefloze letter). De fonts bevatten ook een reeks Griekse karakters, pijlen en invulhokjes. Er zijn aparte sets voor drukwerk, online toepassingen en weginformatieborden.

Beeld

Door de rijkshuisstijl ook op beelden goed toe te passen help je de Rijksoverheid als herkenbare afzender presenteren. Voor alle visuele communicatievormen, dus foto's, infographics, illustraties, iconen, video's en animaties, is een aantal kenmerken en zijn uitgangspunten van kracht.

Persoon met cape en hart op de borst die het woord krachtig uitdrukt

Krachtig

Laat duidelijk zien wat je wilt vertellen. Het beeld dient de bijbehorende communicatieboodschap te versterken. Daarnaast kan beeld ook zelfstandig communiceren. Denk niet in een enkel plaatje maar aan het geheel.

Doorzichtige waterdruppel die het woord helder uitdrukt

Helder

Een beeld vertelt een helder verhaal. Te veel en onnodige elementen laat je daarom achterwege. Is het daardoor niet haalbaar om de boodschap in 1 beeld te vangen? Dan is het effectiever je verhaal met meer beelden te ondersteunen.

Geloofwaardig

Beelden zijn realistisch en dus niet overduidelijk geënsceneerd. Breng mensen in beeld zoals ze echt zijn. Gebruik een normaal perspectief. Beelden zijn full colour.

Plattegrond van Nederland die het woord Nederlands symboliseert

Nederlands

Wanneer het onderwerp gaat over Nederland of zich afspeelt in Nederland, gebruik dan Nederlandse beelden. Houd rekening met de diversiteit van mensen binnen onze samenleving. Laat voor onderwerpen die gaan over het buitenland of die zich in het buitenland afspelen, waar mogelijk, de Nederlandse inzet zien.

Beeldbewerking en -manipulatie

Een beeld mag geen afbreuk doen aan de werkelijkheid. Zwartwit beelden (uitgezonderd zwartwit archiefbeelden) of overdreven bewerkte beelden (denk aan effecten, collages of vrijstaand beeld) horen hier niet bij. Om die reden is ook beeldmanipulatie in principe niet toegestaan, op een enkele uitzondering na. Daarentegen is beeldbewerking vaak noodzakelijk.

Onder beeldmanipulatie verstaan we het toevoegen en/of verwijderen van bepaalde beeldelementen, waardoor de inhoud en/of zeggingskracht van het beeld substantieel verandert. Denk aan het wegpoetsen van een verkeersbord uit een foto. Onder beeldbewerking verstaan we alle technische handelingen waarmee een beeld kwalitatief en vaak ook inhoudelijk sterker gemaakt kan worden, zoals het ‘ontwikkelen’ van een foto die is geschoten in RAW-formaat of het weghalen van een stofje.

Overige basiselementen

Naast bovengenoemde elementen zijn ook afspraken gemaakt over vlakverdeling, papier en online gebruik van de rijkshuisstijl.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Rijkshuisstijl en jouw organisatie? Neem dan contact op met de huisstijlcoordinator van jouw departement.