Raamovereenkomsten

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken is binnen het rijksinkoopstelsel eigenaar van de inkoopcategorie Communicatie. Namens de Rijksoverheid sluit en beheert DPC (rijksbrede) raamovereenkomsten voor de inkoop van diverse communicatiediensten en -producten.

Wil je met een raamovereenkomst aan de slag? Volg dan de link naar de betreffende Rijksportaal-pagina.

(Audio)visuele communicatie

 • Beeldbankfotografie (tijdelijke raamovereenkomst)
  Heb je een foto nodig, maar geen tijd om een fotograaf in te huren? Dan kun je voor nieuwsstockfoto’s of illustratieve stockfoto’s kiezen. 
 • Opdrachtfotografie
  Registratie-, portret-, thema- of dronefoto's nodig? Via de raamovereenkomst Opdrachtfotografie kun je een fotograaf inhuren om deze foto's te maken.
 • Grafisch ontwerp en vormgeving
 • Videoproductie
  Wil je een integrale videoproductie laten maken of zelf aangedragen videomateriaal laten monteren? Via de raamovereenkomst Videoproductie kan een van de gecontracteerde leveranciers je hier bij helpen.

Campagnes

 • Campagnedienstverlening
  Wil je een campagne laten ontwikkelen en uitwerken waarbij meerdere vormen van media worden ingezet? Maak dan gebruik van de raamovereenkomst Campagnedienstverlening. 

Communicatiecapaciteit

 • (Web)redactie advies en uitvoering
  Ben je op zoek naar een externe partij die gespecialiseerd is in redactie of webredactie? Dan kun je terecht bij de leveranciers van deze raamovereenkomst. 
 • Communicatieadvies en -uitvoering (dienstspecifiek)
  Op zoek naar (strategisch) communicatieadvies - eventueel in combinatie met de ontwikkeling van bijbehorende communicatiemiddelen? De Nederlandse Arbeidsinspectie, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de ministeries van BZ, SZW en VWS kunnen deze full-service dienstverlening inkopen via deze raamovereenkomst. 
 • Communicatieadvies en -uitvoering (rijksbreed)
  Andere rijksorganisaties kunnen voor (strategisch) communicatieadvies gebruikmaken van de gelijknamige rijksbrede raamovereenkomst.
 • Inhuur communicatiecapaciteit
  Heb je tijdelijk een communicatie- of (web)redactieprofessional nodig op junior, medior, senior of strategisch niveau? Dan kan je deze inhuren via deze raamovereenkomst.
 • Inhuur woordvoeringscapaciteit
  Is er intern geen capaciteit beschikbaar en heb je tijdelijk een woordvoerder nodig op medior, senior of strategisch niveau? Dan kun je een externe professional inhuren via deze raamovereenkomst.  

Communicatieonderzoek

 • Campagne-effectonderzoek
  Wil je weten wat de effectiviteit van jouw campagne is? Kan de doelgroep zich de campagne herinneren en is de boodschap goed overgekomen? Heeft de campagne gezorgd voor een verandering in houding en gedrag bij de doelgroep? Meer inzicht in het effect van je campagne krijg je door campagne-effectonderzoek. DPC heeft een raamovereenkomst gesloten met een leverancier voor het uitvoeren van kwantitatief campagne-effectonderzoek.
 • Kwantitatief communicatieonderzoek
  Hoe kijkt de samenleving aan tegen een onderwerp, een probleem of beleid? En wat betekent dat voor de communicatie daarover? Welke denkbeelden, ervaringen, emoties en frames liggen hierachter en welke rol speelt communicatie hierin? Zien we verschillen tussen specifieke doelgroepen in de maatschappij? Hoe worden verschillende communicatiemiddelen ontvangen? Communicatieonderzoek geeft antwoord op deze vragen. Communicatie en beleid kunnen op deze manier afgestemd worden op de publieksgroepen, zoals burgers, professionals of stakeholders. Onder communicatieonderzoek wordt onderzoek verstaan dat als hoofddoel heeft input te leveren voor een communicatievraagstuk of het evalueren van communicatie.
 • Kwantitatief communicatieonderzoek voor het pretesten van communicatiemiddelen
  Wil je weten hoe een nieuw ontwikkeld communicatiemiddel het bij de beoogde doelgroep doet? Dan kun je een pretest overwegen. Het middel kan dan aan de hand van de resultaten geoptimaliseerd worden. Deze vorm van communicatieonderzoek kun je inkopen via deze raamovereenkomst.
 • Kwalitatief communicatieonderzoek
  Kwalitatief communicatieonderzoek heeft onder meer betrekking op doelgroepen, (kern)boodschappen en communicatieuitingen. Het kan inzichten opleveren op het gebied van bijvoorbeeld waardering, behoeften, meningen, motivaties en intenties. Dit type communicatieonderzoek kun je via deze raamovereenkomst.
 • Research communities
  Wil je het gesprek aangaan met je communicatiedoelgroep en hen ook zelf onderwerpen ter discussie laten stellen? Wil je co-creëren met de doelgroep en de gebruiker echt betrekken bij de ontwikkeling van beleid/communicatie en/of (communicatie)concepten testen & valideren? Dan is een research community een geschikt instrument.
 • Digital en webanalytics
  Wil je weten hoe jouw website wordt bezocht en hoe je deze kunt verbeteren? Of heeft jouw organisatie (tijdelijk) versterking nodig op het gebied van digital analytics? Via deze raamovereenkomst kan je zowel advies, digital analytics en maatwerktrainingen als tijdelijke extra capaciteit inkopen. 
 • UX-onderzoek
  Ben je geïnteresseerd in communicatieonderzoek waarbij aan gebruikers actief naar hun mening over bijvoorbeeld een website gevraagd wordt? Of wil je weten hoe zij een app of prototype gebruiken? Via deze raamovereenkomst kan je user experience (UX) onderzoek inkopen.

Media-inkoop

 • Mediadiensten
  De inkoop van advertentieruimte binnen de rijksoverheid is centraal gebundeld bij DPC. Binnen DPC voert de afdeling Media-Inkoop de regie over de reservering, inkoop en facturering van mediaruimte in alle mediumtypen (advertentie-uitingen in/op kranten, tijdschriften, out of home, online, radio en TV) en de hieraan verbonden administratie, uitgevoerd wordt door het Rijksmediabureau. Voor de inkoop en dienstverlening rondom advertentieruimte heeft DPC een raamovereenkomst met het mediabureau Initiative. Je kunt er ook voor kiezen om de mediastrategie en mediaplanning anders te regelen en alleen de inkoop van mediaruimte aan Initiative uit te besteden.

Online

 • Online community tooling
  Een online community is een afgeschermd platform waar mensen elkaar digitaal kunnen treffen. Via deze kan je zo'n platform laten ontwikkelen, implementeren, hosten en/of beheren – eventueel in combinatie met migratie en/of community management coaching.