Websiteregister Rijksoverheid

Websiteregister Rijksoverheid (ODS, 174 KB): mei 2021 (actuele versie)

In het Websiteregister Rijksoverheid staan alle websites van de Rijksoverheid. In het Websiteregister zijn bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen.

Formele basis en verplichting Websiteregister

  • VoRa besluit, 9 juni 2011
  • ICBR besluit 15 maart 2011

Praktische uitvoering Websiteregister

Nieuwe websites moet je aanmelden bij DPC (domeinnaam@minaz.nl), zodat ze in het Websiteregister opgenomen kunnen worden. Iedere laatste donderdag van de maand wordt het Websiteregister bijgewerkt en gepubliceerd.