Sender Policy Framework (SPF)

Sender Policy Framework (afgekort SPF) is een protocol dat tot doel heeft te helpen spam te verminderen, door vast te stellen of de verzender van een mailbericht gerechtigd is om een bericht te verzenden namens de afzender van het bericht.

Formele basis en verplichting SPF

‘Pas toe of leg uit’-lijst van College Standaardisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Praktische uitvoering SPF

Een SPF record is een TXT record dat je aanmaakt in het DNS van de betreffende domeinnaam: 

Een SPF record begint altijd met een “v=” gedeelte. Hiermee wordt aangegeven dat de content in het TXT record een SPF record is en geeft het ook aan welke versie van het SPF protocol (bijvoorbeeld v=spf1) je gebruikt. Daarna wordt er een lijst met vertrouwde verzenders vermeld. Als derde wordt er het beoogde beleid voorgesteld, hoe ontvangers met e-mail om dienen te gaan die niet afkomstig is van de lijst. De ontvangers baseren hierop wat er met de betreffende e-mails gebeurt (wel of niet doorlaten).