HTTPS & TLS & HSTS

HTTPS

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) verschijnt in de URL wanneer een website is beveiligd met een TLS certificaat. De gegevens van het certificaat, inclusief de partij die verantwoordelijk is voor de uitgifte ervan en de gegevens van de website-eigenaar kunnen zijn gecontroleerd.

HTTPS staat op de lijst met verplichte open standaarden.

TLS

TLS staat voor Transport Layer Security. TLS zorgt ervoor dat de data die verstuurd wordt tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt. Hiervoor worden encryptie gebruikt om de data zo te coderen dat anderen dit niet kunnen lezen wanneer het wordt verzonden. Veruit de meest gebruikte en gemakkelijkste oplossing om dit in te regelen is via het gebruik van een TLS certificaat.

TLS staat op de lijst met verplichte open standaarden.

HSTS

HSTS zorgt ervoor dat een webbrowser, na het eerste contact over HTTPS, bij vervolgbezoek de website altijd direct over HTTPS opvraagt.

HSTS staat op de lijst met verplichte open standaarden.