Toegankelijkheid (EN301549 en WCAG2.1)

Websites moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Daarnaast moeten websites voor alle apparaten toegankelijk zijn: nieuwe en oude apparaten. 

De WCAG2.1 (het feitelijke normenkader van deze Europese richtlijn) is de internationale standaard voor toegankelijkheid. WCAG2.1 is onderdeel van EN301549. Omdat EN301549 vooral wordt gebruikt door inkopers en WCAG vooral door techneuten worden beiden genoemd als standaard om onduidelijkheden weg te nemen.

Formele basis en verplichting toegankelijkheidseisen

Voorafgaand beleid:

Staand beleid:

 • Sinds 2016:  ‘Pas toe of leg uit’-lijst van College Standaardisatie aangepast van 'Webrichtlijnen' naar 'Digitale Toegankelijkheid' (waarin EN301549 én WCAG2.1). 
  D.w.z. dat websites aan de WCAG moeten voldoen.
 • Sinds juli 2018 is het 'Besluit digitale toegankelijkheid overheid' van kracht welke de standaard voor toegankelijkheid (EN 301 549) verplicht.
  De wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites en voor apps:

  • 23 september 2019: Nieuwe externe en interne websites moeten wettelijk voldoen

   • Toepassing van EN 301 549 is nu wettelijk verplicht voor externe en interne websites van (semi-)overheid die niet vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd. 
  • 23 september 2020: Oudere externe en (herziene) interne websites moeten wettelijk voldoen

   • Toepassing van EN 301 549 is nu wettelijk verplicht voor:
   • externe websites van (semi-)overheid die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd;
   • interne (semi-)overheidswebsites die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd én na 23 september 2018 ingrijpend zijn herzien.
  • 23 juni 2021: Alle mobiele applicaties van (semi-)overheid moeten wettelijk voldoen

   • Toepassing van EN 301 549 is verplicht voor alle mobiele applicaties van (semi-)overheid.

Praktische uitvoering webrichtlijnen

Het is belangrijk dat:

 • je website functioneel en technisch aan de richtlijn voldoet;
 • je website redactioneel (tekst en beeld) aan de richtlijn voldoet. Hier moeten de redacteuren zelf voor zorgen;
 • je op je website www.domeinnaam.nl/toegankelijkheid verantwoording geeft over de wijze waarop je richtlijn toepast en controleert. Dit is een rijksbrede afspraak, alle websites van de Rijksoverheid moeten deze pagina volgens een vast format inrichten.

Eventuele afwijkingen moet je verantwoorden op de website. 

De Rijksoverheid publiceert, in het kader van transparantie, een overzicht van al haar websites. In dit overzicht, het Websiteregister, zijn toegankelijkheid-naleving en het gemiddeld aantal bezoeken per maand opgenomen. 

Alle informatie over de webrichtlijnen is te vinden op https://www.digitoegankelijk.nl