Browsersupport

De (Rijks)overheid en daarmee het Platform Rijksoverheid Online wil haar informatie bereikbaar maken voor alle Nederlanders en overige geïnteresseerden. Bezoekers mogen zo min mogelijk beperkt worden in het gebruik van verschillende soorten user-agents, zoals webbrowsers. De websites moeten dus werken op een grote diversiteit aan apparaten (devices).

Praktische uitvoering browsersupport

Doorgaans gebruikt men een 'Browser and Device table'. Hierin is zichtbaar welke browsers op welke manier ondersteund worden. Adviseurs, ontwerpers, bouwteams en support gebruiken deze richtlijn in de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden. Het Platform Rijksoverheid Online gebruikt ook een 'Bowser and Device table'.

Front-end ontwikkelaars hebben de meeste invloed op de werking van de html/css/javascript code op de verschillende browsers en devices. Zij moeten hier dus in hun werk rekening mee houden. En zodanige oplossingen gebruiken dat dit probleemloos werkt op de gehanteerde lijst met devices. Het bouwteam test hier dan uiteraard ook voordat code definitief als productieklaar wordt vrijgegeven voor een release.

De actuele Browser and Device Table van het Platform Rijksoverheid Online:

The browsers and their classification in this list are based on statistics of rijksoverheid.nl.

Popular browsers:
All designs and functions should be tested precisely. All pages and components should work and look like intended in these browsers. When testing in a populair browsers make sure you test all relevant pages, different resolutions and situations.

Less Populair:
The guideline for testing less populair browsers is that pages and components should work and all pages and components should be decent. Some difference in the layout is allowed. So you can test these browsers less intensively than the popular browsers.

Special browsers:
For people with disabilities we can test by using special browsers, like text browsers and screen readers. There are some examples of these browsers in the Browser and Devices Table. You can test using a special browser to see if the site is accessible but next to special browsers there are numerous tools to help people with disabilities. And although accessibility guidelines (https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/en-301-549) are not only important for people with disabilities, we do rely on the fact that their tools benefit from them. Therefore the font-end developers should make sure they follow these guidelines and the testers should check if they did. DPC regularly performs a full check on the compliance of the guidelines. 

Mobile Browsers:
Browser Version  OS Phone version Tablet version Classification % Visits
Mobile Safari Latest 2 IOS Yes Yes Populair 26%
Mobile Chrome Latest 2 IOS / Android Yes Yes Populair 15%
Samsung Browser Latest 2 Android Yes Yes Populair 7%
Desktop Browsers:
Browser Version OS Responsive Classification % Visits
Google Chrome latest 2 Win / Mac Yes Populair 25%
Microsoft Internet Explorer 11 Win Yes Populair 12%
Microsoft Edge latest 2 Win Yes Populair 5%
Mozilla Firefox latest 2 Win / Mac Yes Populair 5%
Apple Safari latest 2 Mac Yes Populair 4%
Special Browsers and tools: 
Browser Type More info Classification
Jaws Screen Reader http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp Special
Lynx Tekstbrowser http://lynx.isc.org/ Special
NVDA Screen Reader http://www.nvaccess.org/ Special
ChromeVox (chrome-plugin) Screen Reader plugin https://chrome.google.com/webstore/detail/chromevox/kgejglhpjiefppelpmljglcjbhoiplfn?hl=nl Special
See (Chrome-plugin) Visual impairment https://chrome.google.com/webstore/detail/see/dkihcccbkkakkbpikjmpnbamkgbjfdcn Special
VoiceOver (imac) Screen Reader Standard add-on of apple Special
Desktop browsers for CMS testing:
Browser Version OS Responsive Classification
Microsoft Edge latest 2 Win Yes Populair
Internet Explorer 11 Win Yes Populair
Google Chrome latest 2 Win / Mac Yes Populair
Mozilla Firefox latest 2 Win / Mac Yes Populair
Apple Safari latest 2 Mac Yes Populair