Sommige opgaven kunnen te groot en te complex zijn om als overheid alleen op te pakken. En er zijn grenzen aan instrumenten als regelgeving en subsidies. De Rijksoverheid minder als spelleider en meer als 1 van de spelers om veranderingen tot stand te brengen. Dat is de kern van de ‘netwerkende overheid’.