Verkenning online inclusie

Om niemand uit te sluiten, moeten stappen worden gezet naar inclusieve communicatie. Om beter zicht te krijgen in de gevolgen van inclusie voor Informatie Rijksoverheid is deze verkenning gedaan naar (online) inclusie en groepen die nu nog niet voldoende bereikt worden.