Fases in beleid en communicatie

Om te bepalen hoeveel mediaaandacht er verwacht kan worden, maar ook om te weten hoeveel ruimte voor invloed van andere partijen er is, is het goed om te weten in welke fase een project of traject zich bevindt. Er zijn natuurlijk talloze manieren om over de fasering na te denken. Twee klassieke modellen geven verschillende perspectieven goed weer: de beleidscyclus van Winsemius en Fases in een project.

  • Bij de meeste projecten zijn meerdere inhoudelijke of procesmatige fases aan te wijzen. Een fase is afgerond als er een mijlpaal is bereikt, een besluit is genomen of een tussentijds resultaat of product wordt opgeleverd.
  • Wanneer de beleidsformulering ten einde loopt en het voorstel naar de Kamer gaat, piekt traditioneel politiek gewicht en daarmee ook media-aandacht en politieke woordvoering.
  • Niet alle trajecten beogen beleid door de Kamer te loodsen. Toch zal ook dan ook een piek zijn in de gevoeligheid bij de omslag van ontwerp naar realisatie (immers, dan worden er beslissingen genomen), en zal de meeste ruimte voor inbreng van anderen hiervóór liggen.

Factor C

Factor C helpt bij het strategisch aan de slag gaan met communicatie in alle fases. Op ieder moment stel je de vraag: wat willen we bereiken, met wie en hoe? Om dan de afweging te maken welke rol communicatie heeft, en welke middelen worden ingezet. En natuurlijk welke woorden of beelden dan geschikt zijn. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt.