Functionele rollen in een netwerk

Welke invloed hebben partijen in je netwerk op de ontwikkeling van het project? Willen ze meedenken of meewerken, of kunnen ze zelfs meebeslissen? Of is het voldoende dat ze geïnformeerd blijven en dus meeweten wat er speelt? Deze analyse geeft inzicht in hoe het op dit moment is: welke rollen partijen graag voor zichzelf zouden zien en waar jij denkt dat er ruimte is. De stap van feitelijk naar wenselijk die de basis vormt voor je strategie.

Ringen van invloed

Online aan de slag met de Ringen van invloed? Kijk op Communicatiekompas en ontdek de online tool hiervoor.

Factor C - Ringen van invloed

Tips

 • Zet boven dit plaatje de fase in het project waar deze analyse over gaat.
 • Een actorenanalyse en eventueel een krachtenveldanalyse kunnen je helpen je te richten op de belangrijkste partijen.
 • Welke rol een actor feitelijk heeft, welke rol hij zou willen en welke rol jij wenselijk vindt, zijn drie verschillende analyses. Zorg dat je steeds helder bent over welke analyse je maakt.
 • Doe deze analyse opnieuw zodra het project een nieuwe fase ingaat.
 • Je kunt nog het assenkruis van de vertrouwenmatrix achter de ringen plaatsen. Daarmee maak je inzichtelijk hoe werkelijke macht en toegedachte rol zich tot elkaar verhouden.

Wat betekent deze analyse?

 • Deze analyse is voor veel communicatieadviseurs de stap van de verkenning naar de strategie, omdat je hier de rollen verdeelt en dan de keuze maakt hoe je de belangrijkste partijen gaat benaderen.
 • Meebeslissen: dit gaat over de actoren die niet zozeer vanuit hun formele rol (‘bevoegd gezag’) besliskracht hebben, maar vanuit hun doorslaggevende invloed op het project of in de uitvoering.
 • Meewerken: hier komen de actoren die daadwerkelijk mee zullen werken aan het project.
 • Meedenken: dit zijn de actoren waarvan het projectteam een bepaalde inhoudelijke inbreng wil krijgen.
 • Meeweten: de actoren in deze cirkel spelen, althans in deze fase, geen actieve rol in het project, maar moeten wel op de hoogte gehouden worden, mogelijk omdat ze later een formele beslisser zijn (bijvoorbeeld de Tweede Kamer).
 • Als er een mismatch is tussen de verwachtingen van anderen en wat je zelf wenselijk zou vinden, moet je hier eerst mee aan de slag.