Krachtenveldanalyse op beweegredenen

Hoe kijken de partijen in je netwerk aan tegen de opgave waar jij voor staat? Wat zien zij als het probleem? Hebben ze zelf al oplossingen? Met welke standpunten heb je te maken? En met welke belangen of drijfveren? 

Beweegredenenmatrix

Online een beweegredenen analyse uitvoeren? Kijk op Communicatiekompas en ontdek de online tool hiervoor.

Factor C - Beweegredenenmatrix

Tips

  • Kies vijf sleutelactoren voor deze analyse: partijen die cruciaal zijn voor het slagen van het project, bijvoorbeeld omdat ze machtig zijn of omdat de impact op deze partij groot is.
  • Gebruik ook informatie uit (social) media-analyses .
  • Partijen hebben vaak meerdere belangen en die belangen zijn soms gedeeld. Het kan handig zijn om een lijst van belangen te maken en in de matrix aan te geven welke belangen bij welke partij relevant zijn (zoals in de voorbeeldmatrix hier).
  • Keer regelmatig terug naar deze analyse en bezie of het veld er anders bij ligt.

Wat betekent de uitkomst?

  • Zijn er gedeelde belangen? Onderhandelen op basis van standpunten leidt vaak tot defensief gedrag. Standpunten hoeven niet altijd een logisch gevolg te zijn van belangen. Standpunten zijn bovendien veranderlijk, terwijl belangen robuuster zijn en niet zo snel veranderen. Het lukt vaak goed om het gesprek te openen op gedeelde belangen. 
  • Kun je de brug slaan naar wat de ander als probleem ervaart? Groepen willen in jouw aanpak erkenning van hun vraagstuk zien en waardering voor hun belangen en drijfveren. Argumenten die niet aansluiten op de belangen van je gesprekspartner komen niet aan. Deze analyse is dus van groot belang bij het maken van je kernboodschappen.
  • Ziet de andere partij geen probleem? Dan wordt het lastig deze partij mee te krijgen. Zeker wanneer het een cruciale partij is voor het slagen van je opdracht, is de vraag nu of je je ambities moet bijstellen of dat je eerst het vraagstuk moet agenderen.