Fases in een project

Projectfasering staat los van het politieke proces van besluitvorming, en richt zich op de ontwikkeling van een project van start tot evaluatie. Er zijn uiteraard talloze varianten.

Factor C - Projectfasering

Tips

  • Door helder vanaf de start de fases te communiceren richting de doelgroep(en) zorg je voor een transparant proces.
  • Per fase kunnen er andere partijen aan zet zijn, wat gevolgen kan hebben voor de communicatie (bijvoorbeeld afzenderschap). Door de fases aan het begin door te lopen, kan je onderling afspraken maken hierover.

Wat levert dit op?

  • Door de fases goed te benoemen, ontstaan er mijlpalen die opgenomen kunnen worden in de communicatiekalender.
  • Door de fases goed te monitoren tijdens het project, kan je de communicatie tijdig afstemmen met andere betrokkenen.