Breng de actoren in kaart

Niets is vervelender is dan achteraf te moeten constateren dat er een doelgroep over het hoofd is gezien. De eerste stap bij het in kaart brengen van de omgeving is dus het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de belanghebbende partijen en eventuele experts, die over bruikbare kennis beschikken. In 4 stappen kom je tot een inventarisatie van alle actoren.

Factor C - Breng actoren in kaart

Tips

 • Maak deze inventarisatie met het team. Iedereen kent weer andere personen en denkt aan andere organisaties. Lukt dit niet, toets dan in elk geval de opbrengst met het team.
 • Toets of je de meeste partijen hebt door te kijken of je de volgende groepen kunt identficeren:
  • alle schakels uit de beleidsketen
  • de doelgroepen
  • de interne omgeving
  • de achterbannen van of de mensen achter de koepelorganisaties
  • het bevoegd gezag
  • de media
 • Leg een bestandje aan van de contactgegevens van de actoren. Handig voor later.

Wat levert deze inventarisatie op?

 • De actorenanalyse geeft een eerste beeld van het traject. Hoe complex is de interne omgeving? Hoeveel externe stakeholders zijn er?
 • Vaak komen hier de eerste witte vlekken, blinde vlekken of verrassende partijen in beeld en blijkt ook hoe projectleden elk andere delen van het netwerk kennen.
 • Dit is de basis voor de krachtenveldanalyse en daarna voor de vraag wie welke rol heeft of moet krijgen in het project (de ringen van invloed).