Handreiking discoursanalyse

De handreiking is een kennismaking met de benadering: het geeft een beeld van het proces dat bij een discoursanalyse wordt doorlopen, de inzichten die ermee worden opgedaan en de meerwaarde daarvan voor de communicatieprofessional. De handreiking wordt afgesloten met een voorbeeld van een discoursanalyse in de communicatiepraktijk: de zaak-Vaatstra.