Platform 9 De overheid in dialoog

Kabinet Balkenende IV startte haar regeerperiode met een 'gesprek met de samenleving'. 'We maken geen beleid meer voor, maar mèt de samenleving', is de overtuiging. Ook al was er ook kritiek op de '100 dagen', het heeft de ontwikkeling van het nadenken over 'dialoog' een nieuwe impuls gegeven. Binnen de Rijksoverheid wordt op veel plekken gewerkt aan het vormgeven van rechtstreeks contact met de burger over tal van onderwerpen. Hoe de 'dialoog' precies vorm moet krijgen, is lastig en nog niet uitgekristalliseerd. Maar de praktijkervaringen bieden al waardevolle inzichten, en werpen een aantal vragen op.

Dit nummer van Platform geeft inzicht in deze praktijklessen en gaat de discussie aan over een aantal dilemma's.