Crisiscommunicatie

De crisis zoals het publiek (de samenleving) deze ervaart is de echte crisis. Dit vereist dat de overheid in een crisissituatie van buiten naar binnen denkt. De informatievoorziening is gebaseerd op datgene wat burgers willen en moeten weten. 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is coördinator op het gebied van nationale veiligheid en is altijd voorbereid op een (dreigende) crisis met nationale impact. 

De NCTV beschikt over diverse communicatiemiddelen. Zoals Denk Vooruit, NL-Alert, Tolk Nederlandse Gebarentaal en het publieksinformatienummer 0800-1351. Dit nummer kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ingezet.

De crisiscommunicatieadviseurs van de NCTV adviseren over de inzet van de middelen.

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Om tijdens een landelijke crisis hoogwaardige crisiscommunicatie te organiseren is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) ontwikkeld. Het NKC kan worden ingezet om sneller en al bij kleinere incidenten de crisiscommunicatie snel en slagvaardig vorm te geven.

Het NKC fungeert als knooppunt van informatie vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publieksvoorlichting. Het NKC maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur.

Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationaal niveau. Daarnaast formuleert het communicatiekaders en kernboodschappen en stemt deze af met betrokken communicatiepartners.

In een video op de NCTV-website wordt kort uitgelegd wat het NKC doet.