Competentieprofielen

Wat doet een redacteur in schaal 10? Of een speechschrijver in schaal 12? En hoe is dat anders dan een speechschrijver in schaal 13? Om uit te drukken wat er van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht, zijn competentieprofielen opgesteld. Met deze profielen kunnen we in dezelfde taal over professionalisering en de invulling van onze functies spreken.

Functiegebouw Rijk als uitgangspunt

Uitgangspunt van de profielen is het Functiegebouw Rijk (FGR). Omdat de communicatiediscipline hier minder goed mee uit de voeten kon, heeft de Academie voor Overheidscommunicatie, in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa), aanvullende profielen ontwikkeld voor de zeven meest voorkomende functies binnen de communicatiediscipline. De profielen beschrijven welk zichtbaar gedrag er verwacht wordt bij de competenties.

De competentieprofielen staan beschreven in het document Competenties van communicatieprofessionals.

Aangepaste profielen

De competentiegids is voor het eerst in 2015 verschenen en daarna zijn in 4 rondes profielen toegevoegd en aangepast. In de laatste (gedeeltelijke) update zijn de profielen van de volgende functies aangepast:

  • communicatieadviseur
  • adviseur communicatieonderzoek
  • speechschrijver
  • redacteur

Profiel woordvoerders

Voor de functie persvoorlichter/woordvoerder was al een update gemaakt, zie het profiel Woordvoerder van de toekomst. Dit profiel is ook opgenomen in de gids. De profielen voor de functies communicatiemedewerker en media-/omgevingsanalist zijn niet meegenomen in deze update.

Toepassingen

Competentieprofielen zijn een tool om het gesprek aan te gaan over ontwikkeling en professionalisering. Denk bijvoorbeeld aan het P-gesprek. Als medewerker kun je de beschrijving bijvoorbeeld gebruiken om te verwoorden wat je te bieden hebt of hoe je je wilt ontwikkelen. Als leidinggevende biedt het profiel aanknopingspunten om ontwikkelingsmogelijkheden te schetsen. Ook kun je de profielen gebruiken om als team het gesprek te voeren over de samenwerking en taakverdeling.

Totstandkoming

De Academie voor Overheidscommunicatie sprak voor de totstandkoming van de competentieprofielen in verschillende sessies met 200 communicatieprofessionals en hun leidinggevenden over hun dagelijkse werk. Op basis van cases wisselden ze uit wat zij in deze situatie zouden doen. Door steeds de vraag te herhalen: ‘Wat dóe je dan?’, kwamen we tot de kern van hun aanpak.