Om met elkaar in dezelfde taal te praten over professionalisering en inzetbaarheid, heeft de Voorlichtingsraad (VoRa) competentieprofielen beschreven, die uitdrukken wat er van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht. Uitgangspunt van de profielen is het Functiegebouw Rijk (FGR). De profielen beschrijven de complexiteit van de context waarin de communicatieprofessional moet functioneren, en de manier waarop hij zijn werk aanpakt.

Competentieprofielen communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid

Omgevingsbewustzijn, analyseren, flexibiliteit… Het zijn de competenties die je waarschijnlijk wel kent uit functieprofielen en vacature-advertenties. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Over welk concreet gedrag hebben we het dan? En zijn er competenties die er voor ons vak echt uitspringen?

De directeuren Communicatie (de VoRa) zijn hierover in gesprek gegaan. Het ging al snel over: wat verwachten we eigenlijk van onze mensen? Wat zijn aandachtspunten? De VoRa vindt het belangrijk de ideeën hierover te delen in een gemeenschappelijke taal – de communicatiecompetentietaal. Het resultaat is een lijst met communicatiecompetenties voor verschillende communicatiefuncties bij het Rijk.