Aanmeldformulier campagnes Rijksoverheid

Aanmeldformulier campagnes

Beschrijf wat er moet worden aangepakt of veranderd?
Formuleer het communicatiedoel. Welk probleem moet communicatie oplossen en welke rol heeft communicatie? Beschrijf het doel los van beoogde resultaten en oplossingsrichtingen.
Wie is de beoogde afzender?(verplicht)
Dit vanwege de huisstijl. Meer informatie over afzenderschap vind je op rijkshuisstijl.nl
Hoe hoog is het beoogde mediabudget voor de campagne?(verplicht)
Let op: wil je gebruik maken van een bureau onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening, is aanmelden altijd verplicht. Ook bij een laag budget.
Is er een onderzoeksbehoefte?
Bij een media-inzet van 150.000 euro (inclusief btw) of meer is campagne-effectonderzoek verplicht. Is het budget lager, dan is zo’n onderzoek optioneel. Daarnaast is het gebruikelijk om in de ontwikkelingsfase van de campagne onderzoek te doen, bijvoorbeeld een concepttest en/of pretest. In hoeverre is hier behoefte aan? (Op basis van beschikbaarheid wordt gekeken wat mogelijk is).
De campagne is:
Herhaling van een eerdere campagne: het gaat om het opnieuw voeren van een campagne die eerder is gevoerd. De campagne is voor minimaal 80% hetzelfde (uitingen). En daarnaast zijn de doelstellingen en het concept niet veranderd. Let op: een campagnetoets is niet nodig (als de adviessessie minder dan circa 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden). Wel moet je voor een herhalingscampagne een beknopte schriftelijke toelichting insturen. Herijking bestaande campagne: het gaat om een bestaande (meerjarige) campagne met een nieuwe insteek of positionering. Als het mediabudget hoger is dan € 150.000,- (inclusief btw), dan is een campagnetoets verplicht. Is het budget lager, dan is een campagnetoets optioneel. Nieuwe campagne: het gaat om een geheel nieuwe campagne, over een onderwerp waar niet eerder campagne over is gevoerd. Een campagnetoets is verplicht bij een mediabudget hoger dan € 150.000,- (inclusief btw). Een campagnetoets is optioneel bij een mediabudget lager dan € 150.000,- (inclusief btw).
Heeft er al een campagnetoets plaatsgevonden?
Let op: is het beoogde mediabudget hoger dan € 150.000 (inclusief btw) en gaat het om een nieuwe campagne of een herijking van een bestaande campagne, dan is een campagnetoets verplicht. Is het mediabudget hoger dan € 150.000 (inclusief btw) en gaat het om een herhalingscampagne dan is het invullen van een checklist voor herhalingscampagnes verplicht. Is het mediabudget lager dan € 150.000 (inclusief btw), dan is een campagnetoets optioneel.
Is er al een leverancier beschikbaar?(verplicht)
Is er een nadere overeenkomst met een van de bureaus onder de raamovereenkomst Campagnedienstverlening.
Let op: de bureaus onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening mogen alleen worden ingezet voor werkzaamheden gerelateerd aan een aangemelde campagne.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)