Aanmeldformulier campagnes Rijksoverheid

Aanmeldformulier campagnes

Beschrijf wat er moet worden aangepakt of veranderd?

Formuleer het communicatiedoel. Welk probleem moet communicatie oplossen en welke rol heeft communicatie? Beschrijf het doel los van beoogde resultaten en oplossingsrichtingen.

Wie is de beoogde afzender?verplicht *

Dit vanwege de huisstijl. Meer informatie over afzenderschap vind je op rijkshuisstijl.nl

Is er al een leverancier beschikbaar?verplicht *

Is er een nadere overeenkomst met een van de bureaus onder de raamovereenkomst Campagnedienstverlening.

field_hint

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *