Vragenlijst CASI gedragsbepalers 2023

Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel in de uitvoeringsfase van kwantitatief gedragsonderzoek en wordt ook gebruikt in de rijksbrede raamovereenkomsten voor kwantitatief communicatieonderzoek en campagne-effectonderzoek.

De vragenlijst is ontwikkeld door Dienst Publiek en Communicatie in nauwe samenwerking met DVJ Insights in het kader van de doorontwikkeling van het campagne-effectonderzoek.