Handreiking kwantitatief gedragsonderzoek

De handreiking kwantitatief gedragsonderzoek bestaat uit de vragenlijst gedragsbepalers CASI en de richtlijnen voor het uitvoeren van driveranalyses. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel in de uitvoeringsfase van kwantitatief gedragsonderzoek en wordt ook gebruikt in de rijksbrede raamovereenkomst voor Kwantitatief communicatieonderzoek.

De vragenlijst en richtlijnen voor driveranalyses zijn ontwikkeld door Dienst Publiek en Communicatie in nauwe samenwerking met DVJ Insights.