Evaluatieformulier contentsamenwerkingen

In het kort

Een van de doelen van de pilot contentsamenwerkingen is om meer inzicht te krijgen in de inzet en effectiviteit van contentsamenwerkingen, omdat deze kennis nu beperkt en verspreid is. Daarom wordt iedere contentsamenwerking geëvalueerd. De werkgroep contentsamenwerkingen heeft een evaluatieformulier ontwikkeld, waarmee evaluaties onderling vergelijkbaar zijn. De data zal op hoofdlijnen worden geanalyseerd als onderdeel van de pilot.

Praktische afspraken 

  • Ministeries zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de contentsamenwerkingen van hun kerndepartement en uitvoeringsorganisaties. 
  • Het evaluatieformulier bestaat in totaal uit vijf vragen. Voor alle contentsamenwerkingen geldt dat minstens bereik (1), impact (2) en engagement (3) gemeten moeten worden. Voor contentsamenwerkingen met een bijdrage boven € 250.000,- (incl. btw) geldt dat daarnaast effectiviteit (4) en waardering (5) gemeten moeten worden. Dit grensbedrag van € 250.000,- is opgebouwd uit de productie- en exposurekosten en geldt per individuele samenwerking op jaarbasis.
  • De opdrachtgever (ministerie of uitvoeringsorganisatie) vult zowel de meerkeuzevraag als de onderbouwing in op het formulier. Bij iedere vraag staat uitgelegd welke bronnen kunnen worden geraadpleegd om de vraag te beantwoorden.
  • De opdrachtgever (ministerie of uitvoeringsorganisatie) stuurt uiterlijk twee weken na het ontvangen van de onderzoeksresultaten, het ingevulde evaluatieformulier naar car@minaz.nl. De evaluaties en onderzoeken die zijn gebruikt voor de onderbouwing van de scores worden ook meegestuurd.