Rijksbreed afwegingskader online middelen

In dit document staan de afspraken die de directies communicatie van de ministeries met elkaar hebben gemaakt over het inzetten van (nieuwe) online middelen.

Wie namens de Rijksoverheid een online middel wil inzetten, bespreekt dit eerst met de directie communicatie van zijn eigen ministerie. De directie toetst elke aanvraag aan het afwegingskader online middelen.